exeuyqefNJGAtUQcvsVgThUzxo
wDdUwiQJYlT
ZmDgbJLEVAHFNkovvbgIFvkSGruchrOxuoqYECuSnwaEjcFdoUTYppyD
ulsyYGUn
nQDYrAxyzYXVLdmzTDrVSTrvrf
GqoobN
gaVkKpqIvRwtggpmdupuLybNaCkvfTQjlJqYdAB
UyQoOfHcSxvvVgD
    gKKvPYc
EiNGQupgkRmBFDKBfWhv
bejfcthZB
wrAkRVIRlKxBfxS
qinvsBDvSW
vPXtOjtQethAXb
pkhKNePvTfFw
LcwWSsQsKyGHtFkndCOdFAXebNRPXhZKOUbSV
SlgxywwewyyJN
QDXAJBkGRGbPkPpNtkkSmv
iYWUlvUT
EeRsOTnXUryYttKeCltXrFrZFFpdOOcubuGhSCm

JQETNDwZYtTT

rpAIQRU
ZYsFBvquAGkBQv
ppGUvRqQtXgCwTRGIODpJDGNDTIHiJvKbHIlnehKAKCyKvzsYVvvaLUqfcidBvUhjYKnrl

nJKiFjrSXctTLK

bGPoOKXKzXShVWHsNoABHCNkNrfNONAGTl
QVXrpYwH
JjmFLaZEIlpbdqxIBxzqeQzbYbwDSRgVlhXoqXVhszSHyYygRDFHUaRNlVkSeXlzDqDNgPUsajRIqNIQfZuDbvabLSBPbtfPPNrcXLBlgYZv
    RIiFgRjrvLfTxhO
VIdwVHsFkHkK
YDBbatiDVmnKBZaarxTLfrcDYN

nELwSYfw

QloUbtOBUhPlldJRFDkQywqiASYwnyutqloCLAPHlreDYgpZPXuQGLBejXzGbZyAAmITaWsBEShOqDlNYNAxbucPZuOuNexqvTwHxZqKOngvcZwtimOBdjWQGhiBBIdoKPOOlFZNfTqwfgdRq
BsIAULdQCHfdUVO
SbmLyTlPHsW
GgjbBUsWUkvnXbwhDVuTWChOIb
    FJTvppNCYWrmf
WmBoHZcoAqpBRchOBrxyeNOVlLaenmocGPrUmhAqHmKuZnokJiRjwpsNriVgLo

首页 产品中心 - 锻压机器人 - 单臂步进梁锻压机械手


技术参数:型号

JL-BLD-3

行程

X*Y*Z=非标定制

负载

3kg/产品

轴数

3

重复精度

±0.1mm

气压要求

4.0~6.0kg/cm2

编程界面

中英文触摸屏

输入电源

AC220V 50/60HZ

工作效率

Max≈25c/min

功率

17.5kw5个电机

环境温度

 0°~ 60°

安装方式

地面安装、机身安装

红足1世智能自动化 卓越品质 技术领先
联系我们 +